25 ZAJĘCIA WAKACYJNE 2020

Z zachowaniem środków ostrożności, dzieląc dzieci na dwie grupy: młodzieżową i dziecięcą, które miały swoje zajęcia w różnych miejscach, mówiliśmy o MIŁOŚCI BOŻEJ! Chcieliśmy też tę MIŁOŚĆ dawać: przez wspólną zabawę, cichy czas (podczas którego głoszona była EWANGELIA), warsztaty, wycieczki, podchody itp. Itd. Nagrodą dla nas było 34 zadowolonych dzieci.