Młodzież głownie miała zajęcia wokalne, ale też włączała się w warsztaty: taneczny, teatralny, plastyczny, kulinarny i różnych gier. Z perspektywy czasu stwierdzamy z radością, że nikt nie zachorował, wszyscy uczestnicy z radością, pełni tęsknoty za „normalnością” , brali aktywny udział przez cały czas Zajęć. A że zima nam w tym roku wyjątkowo dopisała, nie mogliśmy sobie odmówić radości zrobienia kuligu. Pomimo wielkiego mrozu nikt nie zmarzł a niezapomniane wrażenia pozostaną na długo. Robiliśmy to korzystając z doświadczeń Jonasza, Józefa syna Jakuba, Rachab, Szadraka, Meszaka i AbedNego oraz królowej Estery.