Zajęcia wakacyjne 2021

Omówiliśmy takie fragmenty Pisma jak: opowieść o synu marnotrawnym, miłosiernym Samarytaninie, wskrzeszeniu Łazarza i zaparciu się Piotra. Dowiedzieliśmy się, że Bóg kocha każdego z nas, a Jego Serce jest pełne miłości i przebaczenia. Na zajęciach prowadzone były warsztaty: kulinarnyy, plastyczny, teatralny, taneczny i carvingu. Część z nich odbyła się w Klubie Osiedlowym APIS. Czwartek był dniem wyjazdowym. Ten dzień uczestnicy zajęć spędzili w Krainie Rumianku.