O nas

Koinonia Jan Chrzciciel w Łukowie jest częścią katolickiej Wspólnoty o tej samej nazwie, istniejącej w wielu krajach świata.

Duchowość Wspólnoty wyrażają trzy słowa – kerygmat, charyzmat i wspólnota.
Kerygmat – ponieważ chcemy głosić Jezusa jako jedynego Pana i Zbawiciela.
Charyzmat – ponieważ głoszenie Dobrej Nowiny Bóg potwierdza znakami i cudami.
Wspólnota – bo do wzrastania w wierze potrzebny jest Kościół czyli chrześcijańska wspólnota.

Naszym powołaniem jest realizacja misji Jana Chrzciciela czyli  wskazywanie na Jezusa: „oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata”. Misyjne posłanie Chrystusa realizujemy przede wszystkim przez Domy Modlitwy, które są ewangeliczną siecią do połowu.

Od kilku lat prowadzimy  pracę z dziećmi, organizując festyny, różnorodne zajęcia w czasie letnich wakacji i ferii zimowych oraz prowadząc cotygodniowe spotkania dla dzieci.

Otwieramy się również na ludzi chorych, zagubionych, potrzebujących wsparcia i modlitwy. Prowadzimy cotygodniową modlitwę wstawienniczą. Bóg nas wyprowadził z niewoli do wolności, a my chcemy tę wolność nieść także innym.

Od 2008 r. działamy w parafii pw. Przemienienia Pańskiego, na terenie której znajduje się nasza sala spotkań i księgarnia Jana Chrzciciela.

W prawie cywilnym opieramy się na Fundacji Jana Chrzciciela w Łukowie z siedzibą przy ul. Dmocha 8/2.

30 ROCZNICA KOINONII ŁUKÓW

30 lat temu, 11 lutego (była to wtedy środa popielcowa), powstała nasza Wspólnota. Po raz pierwszy tego dnia spotkaliśmy się z  zamiarem kroczenia razem za Panem, słuchania Jego Słowa, bycia Jego świadkami.

A więc ten rok, 2021, jest dla nas wyjątkowy, jest to rok naszych jubileuszy:

Itd., itp., można by wymieniać jeszcze wiele.

A przyszło nam świętować te niezwykłe jubileusze w dobie pandemii, więc nie możemy tego robić tak, jak byśmy chcieli, ze wszystkimi przyjaciółmi, którzy towarzyszyli nam w tej drodze.  Jednak chcemy o tym pamiętać, nasze serca przepełnione są wdzięcznością przede wszystkim Panu, który każdego dnia jest z nami i w chwilach dobrych, i w chwilach złych. Chcemy wyrażać też naszą wdzięczność wszystkim, którzy mieli jakikolwiek wpływ na wspólnotę, sprawiając, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Dzięki! I Chwała Panu!